De Kiem

Tarieven

Consult van een half uur Fysiotherapie

Consult van een half uur Haptotherapie

Consult van een uur Haptotherapie

Consult van een half uur Natuurgeneeskunde

Consult van een uur Natuurgeneeskunde

30,00 euro

45,00 euro

80,00 euro

45,00 euro

75,00 euro

Vergoed door de meeste zorgverzekeraars vanuit uw aanvullend pakket voor fysiotherapie of voor alternatieve (beweeg)zorg. Informeer zelf bij je verzekeraar wat je vergoed krijgt.